Đăng ký nhượng quyền

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với hệ thống nhượng quyền của G20Coffee. Rất mong quý vị cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các thông tin trong bảng đăng ký bên dưới, đây là một trong những cơ sở để chúng tôi tuyển chọn những đối tác tham gia vào hệ thống nhượng quyền G20Coffee. Bảng đăng ký này sẽ được bảo mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bảng đăng ký này hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của bất kỳ bên nào.

Sau khi điền thông tin đầy đủ vào bảng đăng ký. Quý vị vui lòng gửi cho G20Coffee qua: Hotline: 094 221 2529, Email: g20coffee@gmail.com