Vườn Cà Phê G20 Buôn Mê Vào Vụ Thu Hái Mới

15:16:2527/10/2022

Các vườn cây cà phê năm nay hưởng một mùa mưa thuận lợi cây xanh tốt và trái đều.

Mặc dù giá phân bón tăng cao hạn chế sức đầu tư, năng xuất ổn định: