Thăm Vườn Cà Phê Moka Tại Daklak Những Ngày Mưa

09:05:3422/05/2022

Một ngày ghé thăm vườn cây cà phê Moka, cà phê tại Daklak

Cây Cà phê Moka tại Daklak đang vào vụ thu hoạch trên vùng đất nắng gió Daklak

Cây cà phê Moka không dễ trồng chút nào. Nó yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cao. Người nông dân phải chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố: giống cây, đất trồng, phân bón, công nghệ, nhân lực,… mới có thể trồng cà phê Moka

Thăm ườn cây Moka, một số cây còn lại chưa hái do cây phát triển quá cao. Thấu hiểu sự vất vả của nông dân chi phí phân bón tăng cao hơn 100%, giá dầu công nhân đều cao.

G20 giới thiệu sản phẩm cà phê đặc sản Daklak cho khách hàng nước ngoài.