Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

                             G20 bên cạnh các doanh nghiệp trong cuộc họp đầu năm

Đắk Lắk được xác định là địa bàn trung tâm vùng Tây Nguyên, những năm gần đây kinh tế tăng trưởng khá, số lượng doanh nghiệp nhiều và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Chỉ tính năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 1.177 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 13 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp lên 8.975, đạt 106% so kế hoạch đề ra và tăng 8,6% so năm 2018; thu hút 54 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 12 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư nă 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Bản ghi nhớ cho 19 nhà đầu tư với 27 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 57 nghìn tỷ đồng; và trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 14,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức một số hình thức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, như: Ngày thứ Năm doanh nghiệp vào thứ Năm hằng tuần; Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp vào sáng thứ Ba hằng tuần; Dân hỏi  – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời định kỳ hằng tháng. Ngoài ra, các cơ quan như Cục Thuế, Cục Hải quan chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Cũng trong năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 66 kiến nghị của doanh nghiệp để lãnh đạo tỉnh giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định vai trò to lớn của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nêu rõ những chính sách của Đảng, Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động ngày một hiệu quả. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, cơ chế, chính sách mang tính đặc thù.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đối thoại, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; thống nhất biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc như: Chi phí thuê đất; thực hiện chính sách thuế, tín dụng, đất đai; giải quyết thủ tục hành chính; và chính sách về lao động. Bí thư Tỉnh ủy cũng lắng nghe và giải đáp các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về thực hiện chính sách chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp; định hướng và kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk về thu hút đầu tư, lĩnh vực đầu tư trọng điểm trong năm 2020 và những năm tiếp theo; những bất cập, vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả./.