G20 Sản Xuất- Chuối Cung Nông Dân - Hợp Tác Xã Ổn Định Hằng Năm

12:57:5308/07/2023

Mặc dù giá cà phê thế giới nhân xô lên từ 1750usd / tấn lên 2800 usd/ tấn từ 4 tháng qua.

  G20 chúng tôi luôn bình ổn giá do đã có chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu

ổn định hàng năm các nông dân, hợp tác xã huyện Kr.Năng, Kr.Buk, CưM'gar.

                    

  Nguyên liệu xô từ đầu năm đến nay được nông dân thu gom đưa về nhà máy

từ đầu vụ, ổn định đầu ra cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

         

         

         

         

Tin cùng chuyên mục