G20 DÀNH CHIA SẺ VỚI ANH EM VÙNG XA

09:59:1206/07/2018

G20 luôn nhớ các Anh Em vùng xa khi có cơ hội, hàng năm tự tổ chức thăm trực tiếp các Anh em sắc tộc khó khăn/

bệnh phong tại các Huyện trong Tỉnh Daklak.

 

G20 always remember people on suburb area whenever we have a chance and celebrate many direct greetings

ethnic majorities / people with leprosy in some districts of DakLak Province.

 

 

Tin cùng chuyên mục