G20 Coffee Trên Chuyển Tàu Chuyển Đổi Số

16:04:5702/12/2021

Chuyển đổi số đang là xu thế không thể đảo ngược. 

G20 Coffee chúng tôi luôn luôn tâm đắc rằng. phải luôn thay đổi để trở nên tốt hơn và phù hợp hơn với thế giới và khách hàng

Giới phân tích nhận định, chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược, nếu đứng ngoài, doanh nghiệp sớm muộn sẽ thất bại.

Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

Chính vì thế hòa nhập cùng xu thế của thế giới. G20 Coffee cũng hòa nhập vào xu hướng chuyển đổi số. Để mang đến cho khách hàng những giá trị mới và phương thức tiếp cận sản phẩm của chúng tôi an toàn, hiện đại hơn.