Sự kiện quan trọng

G20 Tincaphe Làm Việc Với Đối Tác Quốc Tế Tại Nhà Máy

16:25:4105/07/2018

Nhật Bản và Canada

Đại diện G20 có buổi làm việc 2 Nhà cung cấp Chính Nhật Bản & Canada Tháng 4/2018.
Cà Phê G20 đã được xuất qua Nhật & Canada vào tháng 5/2018 với quy trình sản xuất và thử nếm nghiệm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm.